PROJECTES WEB

PÀGINA WEB

Ideació, creació i disseny de la nova pàgina web de l’empresa H2O service a partir de la informació facilitada pel client. S’ha reestructurat tant el contingut com la forma per fer-ho visualment més atractiu en termes de marca i màrqueting. 

Característiques:

  • Nou disseny minimalista, on les formes prenen una gran importància.
  • Contingut acurat i de qualitat, amb desplegables i pestanyes organitzades de manera que nomes es mostri la informació desitjada.
  • Enllaços amb accions directes per facilitar el contacte: enviar emails, fer trucada, enviar WhatsApp, etc.
  • Estructuració de la pàgina informativa, preparant-la per activar una “àrea client”, des d’on gestionar tota la informació de comandes.
  • Web-responsive. La pàgina està desenvolupada per adaptar-se de forma automàtica a ordinadors, mòbils i tablets.

SUPORT DIGITAL

Se’ls dona també suport i acompanyament digital amb els temes relacionats amb la gestió del correu electrònic corporatiu i Google Business, així com altres necessitats puntuals que sorgeixin.

SOBRE L’EMPRESA

H2O service, és una empresa distribuïdora de fonts, garrafes d’aigua, i altres productes relacionats, a domicili per a particulars i empreses. Tenen el magatzem central a La Plana (Avià), i des d’on operen a la zona de la Catalunya. A més, tenen dues distribuïdores més a la vegueria Lleida i una altra a la del Penedès.